Business & Sport

Vi jobbar med sport och upplevelser som verktyg mot personliga och affärsmässiga mål samt stärkt gruppkänsla. 

Branschmässa i ett lättsamt och affärsorienterat format på golfbanan.

En av marknadens mest kostnadseffektiva plattformar för att träffa presumtiva kunder.

Bankörning MC

Bankörning MC

2022 planerar vi ingen bankörning.

Vi har beslutat oss för att inte åka till Gotland 2022.

Det är fullt möjligt att bankörning med oss återuppstår, för vi älskar den aktiviteten!

Personlighetsutvecklande konferensresor. Vi tar med dig och din ledningsgrupp/dina vänner på en utvecklande och rolig resa.

Kom i kontakt med oss